Αναννέωση άδειας Cs Cart
€160,00 EUR Ετησίως
Ετήσια αναννέωση άδειας Cs Cart
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση + 50%
Ανανέωση Cs Cart Licence / 1 year
€150,00 EUR Ετησίως
Ανανέωση Cs Cart Licence / 1 year
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης υπάρχει επιπλέον χρέωση + 50%