* Δωρεάν κατοχύρωση Domain ισχύει για τις ακόλουθες επεκτάσεις μόνο: .gr, .net.gr, .com.gr, .edu.gr, .gov.gr, .org.gr